พ.ต.อ.พันชัย ชมภูจันทร์
ผู้กำกับการสถานี
 
   
     
     
 
พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ขวัญเสน่ห์
รองผู้กำกับการ(ป)
พ.ต.ท.อนุชา เหล่างาม
พ.ต.ท.จารึก  พุ่มระย้า
รองผู้กำกับการ(สส)
รองผู้กำกับการ(ส.)
     
     
พ.ต.ต.ณัฐพล  โอฆะพนม
พ.ต.ท.ไพฑูรย์  กาญจนลักษณ์
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สารวัตรอำนวยการ
สารวัตรสืบสวน