ผลการจับกุมยาเสพติดจุดตรวจเข้มแข็ง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ชื่อ-สกุล
อายุ (ปี)
ข้อหา
ของกลาง
๑ ต.ค. ๕๖
นายปราโมทย์ ***
๑๙
เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑ ต.ค. ๕๖
นายโชคชัย ***
๑๙
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑ ต.ค. ๕๖
นายอัคเดช  ***
๑๗
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๗ ต.ค. ๕๖
นายชาญณรงค์ ***
๑๘
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๗ ต.ค. ๕๖
นายศิริศักดิ์ ***
๑๘
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๗ ต.ค. ๕๖
นายลมุล ***
๓๐
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๗ ต.ค. ๕๖
นายอดิศักดิ์ ***
๑๖
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๐ ต.ค. ๕๖
นายพันธ์ศักดิ์ ***
๒๗
เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๓ ต.ค. ๕๖
นายธนากร ***
๑๙
เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๐
๑๓ ต.ค. ๕๖
นายธันวา ***
๒๐
เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๑
๑๓ ต.ค. ๕๖
นายเจริญ ***
๔๒
เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)ฯ
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๒
๑๓ ต.ค. ๕๖
นายสังคม ***
๔๓
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตาม
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๓
๑๓ ต.ค. ๕๖
นายนิคม ***
๓๔
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตาม
ใบรายงานผลการตรวจฯ ๑ แผ่น
๑๔
 
๑๕
 
๑๖
 
๑๗