ปั๊มพีที ๑ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ
บ.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
 
ปั๊มพีที ๒ ถ.หนองคาย-บึงกาฬ
บ.โนนสวรรค์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
 
 
ถ.หนองคาย-บึงกาฬ
บ.น้ำเป อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
 
 
ถ.หนองคาย-บึงกาฬ
บ.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย