อุทิศ รีสอร์ท ถ.หนองคาย-บึงกาฬ ต.บ้านต้อน
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  08-7154904,08-7098731
 
บ้านคุณเล็ก ถ.หนองคาย-บึงกาฬ บ.น้ำเป ต..รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 08-95746804
     
เฮือนไทบ้านพัก ถ.หนองคาย-บึงกาฬ บ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 08-19749471,08-62399699
 
คมคายบ้านพัก ถ.หนองคาย-บึงกาฬ บ.หนองไผ่ ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 042-418108
     
วีเอส เฮ้าส์ บ.โนนสวรรค์ ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 08-97131394
 
บ้านสวนสีฟ้า ถ.หนองคาย-บึงกาฬ บ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  08-48872491