กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 

 

ทำเนียบหมู่บ้าน ตำบล รายชื่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.รัตนวาปี จว.หนองคาย (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555)