สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี โทร. ๐๔๒-๔๑๘๒๓๗
Rattanawaphi Policestation Tel. 042-418237