รวมข่าว สภ.รัตนวาป
หน้าแรก  
   
   
   
   
   
                 

๙ เม.ย. ๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.
พ.ต.ต.ณัฐพลโอฆะพนม สวป.พร้อมชุด
สายตรวจ,ชุด ชมส..สภ.รัตนวาปี ร่วมพิธีวันสักการะ เจ้าพ่อเปงจาน ณ นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ต.โพนแพง โดยมี นายวิเชียร ปิยะวรากร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี

รายละเอียด...

   

๑๒  ก.ค. ๕๕เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
สนธิกำลังฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตชด,นรข. ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านนส.บำรุง จั่นวิชิต
อายุ ๓๑ ปี ทั้ง๒ แห่ง พบของกลางยาบ้า ๒๐๙ เม็ดในบ้านพักในบ้านวารีภิมุข และ ๔๒ เม็ด ซุกซ่อนในกองฟาง ข้างบ้านติดสวนยาง
พารา ท้ายบ้านวารีภิมุข ต.รัตนวาปี จึงได้ทำการ จับกุม และควบคุมตัวดำเนินคดี
   
๑๐ก.ค. ๕๕ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี สนธิกำลังจับ
กุม ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ของกลาง
เป็นงู ๘๑ ตัว เต่า ๒๓๒ ตัว ตัวเหี้ย ๒๙๑ ตัว พร้อมรถกระบะหนึ่งคัน ผู้ต้องหา ๒ คน
ได้บริเวณถนนสาย หนองคาย-บึงกาฬ ต.โพนแพง จึงตรวจยึด นำส่งพงส. ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
   

๑๕ เม.ย. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี
จับกุม นายณรงค์ไชย ชาวพงษ์,นายประเสริฐ
บุญกว้าง,นายอวน โชติสุวรรณและนางต้อย
วงสะหวัน(ลาว) พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๒๐๐ เม็ด ขณะเจ้าหน้าที่ฯตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์๕๕ บริเวณจุดตรวจ
เข้มแข็ง หน้า สภ.รัตนวาปี

รายละเอียดภาพข่าว

   
      ๕ เม.ย. ๕๕ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี สนธิกำลังเข้า
ปิดล้อม ตรวจค้นกระท่อมท้ายสวนยางพารา
ในเขต ต.นาทับไฮ พบมีการมั่วสุมเสพยาบ้า
และพบยาบ้าจำนวน ๕๕ เม็ด จึงควบคุมตัว
ทั้ง ๗ คนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

รายละเอียดภาพข่าว
   
 
๓๐ มี.ค. ๕๕ พล.ต.ต.สมยศ พรหมนิ่ม ผบก.
ภ.จว.หนองคาย , พ.ต.อ.วิบูลย ์ วงก้อม
รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี
ผกก.สภ.รัตนวาปี แถลงข่าว จับกุม
พลทหารกฤษณะ อารีรมย์ อายุ ๒๒ ปี และ
นางแป้ง เพดบูลม อายุ ๒๓ ปี ชาวลาว
พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๙๕ เม็ด ขณะนำ
เข้า บริเวณริมแม่น้ำโขง ในเขต ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี
รายละเอียดภาพข่าว
   

๑๘ มี.ค. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
จัับกุม นางซ้อนมะนี  ศิวิลัย อายุ ๓๘ ปี
ราษฎรชาวลาว บ้านซอด เมืองปากกระดิ่ง
สปป.ลาว พร้อมของกลางยาบ้า ๒๐๐๐ เม็ด
จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว

   
 ๓๐มกราคม ๒๕๕๕  พ.ต.อ.วิบูลย์ วงศ์ก้อม
รอง ผบก. ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.สมชาย
สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.รัตนวาปีแถลงข่าว
จับกุม นางน้อย วงศ์สวรรค์  อายุ ๓๕ ปี
ราษฎรชาวลาว บ.โพนสัน เมืองท่าพระบาท
แขวงบอลิ คำไซ สปป.ลาว พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๔๐๙๒ เม็ด ขณะนำขึ้นจากแม่น้ำโขง
บริเวณ ท่าน้ำบ้านโพนแพง ต.โพนแพง
อ.รัตนวาปี
รายละเอียดภาพข่าว  
๑๖ ก.ค. ๕๕ นายอโนทัย ธรรมกุล ปลัด
จังหวัดฯ เป็นประธานโครงการผู้ว่าราชการ
พบนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียน
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม โดย
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.ฯ
พร้อม ข้าราชการตำรวจเข้าร่วม
โครงการพบปะนักเรียน
๑๒  ก.ค. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
สนธิกำลังฝ่ายปกครอง,ทหาร,ตชด,นรข. ทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านนส.บำรุง จั่นวิชิต
อายุ ๓๑ ปี ทั้ง๒ แห่ง พบของกลางยาบ้า ๒๐๙ เม็ดในบ้านพักในบ้านวารีภิมุข และ ๔๒ เม็ด ซุกซ่อนในกองฟาง ข้างบ้านติดสวนยาง
พารา ท้ายบ้านวารีภิมุข ต.รัตนวาปี จึงได้ทำการ จับกุม และควบคุมตัวดำเนินคดี
๑๐ก.ค. ๕๕ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี สนธิกำลังจับ
กุม ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ของกลาง
เป็นงู ๘๑ ตัว เต่า ๒๓๒ ตัว ตัวเหี้ย ๒๙๑ ตัว พร้อมรถกระบะหนึ่งคัน ผู้ต้องหา ๒ คน
ได้ ้บริเวณถนนสาย หนองคาย-บึงกาฬ ต.โพนแพง จึงตรวจยึด นำส่งพงส. ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

๑๕ เม.ย. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี
จับกุม นายณรงค์ไชย ชาวพงษ์,นายประเสริฐ
บุญกว้าง,นายอวน โชติสุวรรณและนางต้อย
วงสะหวัน(ลาว) พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๒๐๐ เม็ด ขณะเจ้าหน้าที่ฯตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์๕๕ บริเวณจุดตรวจ
เข้มแข็ง หน้า สภ.รัตนวาปี

รายละเอียดภาพข่าว

 ๕ เม.ย. ๕๕ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี สนธิกำลังเข้า
ปิดล้อม ตรวจค้นกระท่อมท้ายสวนยางพารา
ในเขต ต.นาทับไฮ พบมีการมั่วสุมเสพยาบ้า
และพบยาบ้าจำนวน ๕๕ เม็ด จึงควบคุมตัว
ทั้ง ๗ คนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

รายละเอียดภาพข่าว
         

๑ เม.ย. ๕๕ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี ออกตรวจพื้นที่
เขต ต.บ้านต้อน ตรวจพบสัตว์ป่าคุ้มครอง
( ตัวเงินตัวทอง ๔๖ ตัว งูสิงห์ ๓ ตัว ) นำมา
ซุกซ่อนไว้บริเวณป่าละเมาะริมถนนสาย
หนองคาย-บึงกาฬ ต.บ้านต้อน จึงตรวจยึด นำส่งพงส. ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป


รายละเอียดภาพข่าว

๑ เม.ย. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี
และเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์หนองคายร่วมกัน
ตรวจจยึดกล้วยไม้ป่า,ซากสัตว์ป่า,นกป่าชนิด
ต่างๆ บริเวณตลาดนัดจุดผ่อนปรนเปงจาน
(ไทย-ลาว) นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนิน
การตามกฏหมายต่อไป

รายละเอียดภาพข่าว
๓๑ มี.ค. ๕๕ เจ้าหน้า่ที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
จับกุมพลทหารชัยชนะ อังคะนา อายุ๒๒ปี
ราษฎร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี พร้อมด้วย
กัญชาแห้งประมาณ ๐.๕ กรัม เหตุเกิดที่
ริมถนนสาธารณะบ้านชมภูพร อ.รัตนวาปี
๓๐ มี.ค. ๕๕ พล.ต.ต.สมยศ พรหมนิ่ม ผบก.
ภ.จว.หนองคาย , พ.ต.อ.วิบูลย ์ วงก้อม
รอง ผบก.ฯ,พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี
ผกก.สภ.รัตนวาปี แถลงข่าว จับกุม
พลทหารกฤษณะ อารีรมย์ อายุ ๒๒ ปี และ
นางแป้ง เพดบูลม อายุ ๒๓ ปี ชาวลาว
พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๙๕ เม็ด ขณะนำ
เข้า บริเวณริมแม่น้ำโขง ในเขต ต.รัตนวาปี
อ.รัตนวาปี
รายละเอียดภาพข่าว
๒๘ มี.ค. ๕๕ เจ้าหน้า่ที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
จับกุมนาย ข.(นามสมมติ) อายุ ๑๖ ปี ราษฎร
ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จว.หนองคาย พร้อม
ด้วยกัญชาแห้ง ๑๘.๑ กรัม ขณะเจ้าหน้าที่่่ฯ
ตั้งจุดตรวจเข้มแข็ง บริเวณจุดบริการน้ำเป
ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 ๒๒ มี.ค. ๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
สนธิกำลังหน่วยงานในพื้นที่  สกัดกลุ่ม
มิจฉาชีพ ซึ่งโจรกรรมรถยนต์โตโยต้า
ทะเบียน ศช ๓๑๖๙ กรุุงเทพมหานคร
ลักลอบลำเลียง ข้ามแม่น้ำน้ำโขง บริเวณท่า
ริมน้ำโขงในเขต อำเภอรัตนวาปีและตรวจยึด
รถยนต์คันดังกล่าว เพื่อตรวจสอบ หาเจ้าของ
ที่แท้จริงต่อไป

รายละเอียดภาพข่าว

 ๑๘มี.ค. ๕ ๕เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
ีจับกุม นางซ้อนมะนี  ศิวิลัย อายุ ๓๘ ปี
ราษฎรชาวลาว บ้านซอด เมืองปากกระดิ่ง
สปป.ลาว พร้อมของกลางยาบ้า ๒๐๐๐ เม็ด
จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว

๑๘มี.ค. ๒๕๕๕เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
ีจับกุม นายแสงกล้า  ไชยบุบผา อายุ ๓๑ ปี
บ.ดงสว่าง ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๑๔๑ เม็ด และ
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ ๑ กระบอก บริเวณบ้าน
โนนดู่ใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว
 
๑๘มี.ค. ๒๕๕๕เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
ีจับกุมนายสาคร  น้อยตาแสง อายุ๔๙ ปี อยู่
ู่บ้านเลขที่ ๑๕๒/๑ ม.๘ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี พร้อมของกลางยาบ้า ๗ เม็ด
บริเวณบ้านโนนดู่ใต้ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย จึงได้ทำการจับกุมและควบคุม
ตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว

 

 

๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕  พ.ต.ต.ณัฐพล  โอฆะพนม
สวป.สภ.รัตนวาปี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
รัตนวาปี เป็นวิทยากรให้ความรู้ "โครงการฝึก
อบรมการใช้วิทยุสื่อสารสำหรับผู้นำชุมชน"
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระ
บาทนาสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติด
ต่อสื่อสารแจ้งข่าวอาชญากรรมเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดภาพข่าว

 

๑๐มี.ค. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
ีล่อซื้อยาบ้า จากน.ส.บำรุง จั่นวิชิต อายุ ๓๑ ปี พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๒๔ เม็ด ภายใน
หมู่บ้าน วารีภิมุข ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี
จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี

รายละเอียดภาพข่าว

 ๑๐มี.ค. ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนวาปี
ีจับกุม นายไพโรจน์ มีศรี อายุ ๓๒ ปี พร้อมด้วยของกลางยาบ้า ๗ เม็ด ขณะทำการ
ล่อซื้อยาบ้าจาก น.ส.บำรุง จั่นวิชิต ภายใน
หมู่บ้าน วารีภิมุข ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี
จึงได้ทำการจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดี

รายละเอียดภาพข่าว

 
  
๓๐มกราคม ๒๕๕๕  พ.ต.อ.วิบูลย์ วงศ์ก้อม
รอง ผบก. ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.สมชาย
สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.รัตนวาปีแถลงข่าว
จับกุม นางน้อย วงศ์สวรรค์  อายุ ๓๕ ปี
ราษฎรชาวลาว บ.โพนสัน เมืองท่าพระบาท
แขวงบอลิ คำไซ สปป.ลาว พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๔๐๙๒ เม็ด ขณะนำขึ้นจากแม่น้ำโขง
บริเวณ ท่าน้ำบ้านโพนแพง ต.โพนแพง
อ.รัตนวาปี
รายละเอียดภาพข่าว                 
            

๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๕ น.
พล.ต.ต.สมยศ  พรหมนิ่ม    รรท. ผบก. ภจว. หนองคาย เดินทางมาตรวจเยี่ยมและ
มอบหมายข้อราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ
สภ.รัตนวาปีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมี
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.ฯ และ
ข้าราชการตำรวจ รอรับการตรวจเยี่ยม

รายละเอียดภาพข่าว

    

๒๗ ธ.ค . ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สภ.รัตนวาปี ทำการจับกุมตัว นายชัชวาลย์
ไชยกิจ อายุ๓๙ปี   พร้อมด้วยของกลาง
กัญชาแท่ง ๑๐๒๐ กรัม บริเวณสวนผลไม้   
เขตบ้านวารีภิมุข ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี
จึงได้ทำการจับกุม และควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

รายละเอียดภาพข่าว

    ๑๐ ธ.ค . ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สภ.รัตนวาปีได้้ทำการจับกุมตัว นายสุริยา
น้อยบัวทิพย์ อายุ ๒๒ ปี พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๑๘ เม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง   
ท่าน้ำ่บ้านหนองแก้ว ม.๑๒ ต.รัตนวาปี
จึงได้ทำการจับกุม และควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว
                              
        ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.รัตนวาปีจับกุม นายมงคล  คำพิลา
อายุ๒๙ ปี พร้อม ของกลางยาบ้า ๑๙๓ เม็ด บริเวณริมถนนสาธารณะบ้านหนองแก้ว ม.๔
ต.รัตนวาปีจึงได้ทำการจับกุมและ ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป
รายละเอียดภาพข่าว
                

              ๓๐พ.ย. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี จับกุม  ท้าววา บุญพระมณี
อายุ๒๓ ปี พร้อมของกลางยาบ้า ๕ เม็ด
บริเวณ จุดผ่อนปรนไทย-ลาว ต.โพนแพง
จึงได้ทำการจับกุม และ ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป
รายละเอียดภาพข่าว

                 
           ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ
สภ.รัตนวาปี สนธิกำลังทำการจับกุม นางพิดสาคอน ไม่มีนามสกุล อายุ ๒๓ ปี
สัญชาติลาว พร้อมของกลางยาบ้า๔๙๓๓เม็ด บริเวณท่าน้ำจุดจอดเรือ บ้านน้ำเป
ต.รัตนวาปี จึงได้ทำการจับกุม และควบคุม
ตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว
    ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สภ.รัตนวาปีได้้ทำการจับกุมท้าวยาว ขุนบุลิน
สัญชาติลาว พร้อมของกลาง ยาบ้า ๗๙ เม็ด บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ท้ายหมู่บ้านน้ำเป
ต.รัตนวาปี จึงได้ทำการจับกุม และควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
รายละเอียดภาพข่าว
                              
๑๔ พ.ย. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี จับกุม นายสุทัศน์ ขันอาษา อายุ ๑๙ ปี และนายธีรยุทธ์ พรมแสง อายุ๒๕ ปี
พร้อม ของกลาง ยาบ้า๑๑ เม็ด บริเวณจุดตรวจเข้มแข็ง ต.รัตนวาปี
จึงได้ทำการจับกุม และ ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป
รายละเอียดภาพข่าว
                

   ๑๐พ.ย. ๒๕๕๔ ๑๓.๒๐น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี สนธิกำลัง
จับกุม   นายศักดิ์ชัย ทองลา อายุ๒๑ ปี และนายวงกฏ ภูเฉลิม อายุ๒๐ปี พร้อม
ของกลาง ยาบ้า๑๐ เม็ด อาวุธปืน ๒ กระบอก บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ริมถนน สาธารณะ ท้ายหมู่บ้านโนนหงส์ทอง ต.พระบาทนาสิงห์
จึงได้ทำการจับกุม และ ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป
รายละเอียดภาพข่าว

        ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สภ.รัตนวาปี ได้้ทำการจับกุมนาย สมัคร หรือ
มัก ลำพองชาติ อายุ ๓๑ ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑๓ เม็ด บริเวณ กระท่อมนา ข้างสวน
ยางพารา ท้ายหมู่บ้านโปร่งสำราญ
ต.พระบาทนาสิงห์ จึงได้ทำการจับกุม
และ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไป
รายละเอียดภาพข่าว
                

  ๖ ต.ค. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ฯ
นำข้าราชการตำรวจ สภ.รัตนวาปี กล่าวคำ
ปฎิญาณตน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการ
ทำลาย ทรัพยากร ธรรมชาติ
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี
รายละเอียดภาพข่าว

                   
      

๘ ต.ค. ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
สภ.รัตนวาปี ได้้สืบสวนหาข่าวจนพบว่า
ได้มีบุคคลผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด เข้ามาในพื้นที่จึงได้ทำการติดตาม
และตรวจสอบ และพบ นาย ก.(นามสมมติ) อายุ ๑๕ ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑ เม็ด บริเวณ ต.พระบาทนาสิงห์ จึงได้ทำการจับกุม
และ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีต่อไป

                   
     

๑๐ ต.ค. ๒๕๕๔ ๑๔.๓๐น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี สนธิกำลัง
จับกุม   นาย เอ (นามสมมติ)อายุ ๑๕ ปี และนายบี(นามสมมติ) อายุ ๑๕ ปี พร้อม
ของกลาง ยาบ้า ๕๐ เม็ด บริเวณริมถนน
สาธารณะ ท้ายหมู่บ้าน ต.บ้านต้อน
จึงได้ทำการจับกุม และ ควบคุมตัว
ส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีต่อไป

 

                   

  ๒๐ก.ย. ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รัตนวาปี สนธิกำลัง
จับกุมและตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน ๑๐๘ ท่อน
บริเวณ บ.ท่าม่วง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
รายละเอียดภาพข่าว

            

  ๖กันยายน ๒๕๕๔ (๑๓.๓๐น.)สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย  สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.รัตนวาปี ได้ทำการจับกุม นายพีระพงษ์ สิทธพิสัย อยู่บ้านเลขที่๗๘ หม.๗ บ.เจริญชัย ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย พร้อมของกลางยาบ้า๓๙๖เม็ด

       
                   

  ๓๑ส.ค. ๒๕๕๔
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ฯและ
ข้าราชการตำรวจ สายงานป้องกันปราบปราม
งานจราจรรับมอบป้ายสัญญาณไฟสามเหลี่ยม
และกรวยยางสะท้อนแสง จากผู้จัดการบริษัท
รัตนอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันจำกัด เพื่อนำมา
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  ในการตั้งจุดตรวจ-จุด
สกัด และจุดกวดขันวินัยจราจร

                   

  ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๔
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ฯ
นำข้าราชการตำรวจ สภ.รัตนวาปี ฝึกทบทวน
การใช้อาวุธปืน   การยิงปืนทางยุทธวิธี  ณ
สนามยิงปืนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

รายละเอียดภาพข่าว

                   

  ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๔ โดยการอำนวยการของ
พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.ฯ
เวลาประมาณ ๘.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.
รัตนวาปีได้จับกุมและตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ๑๒แผ่น และไม้พะยูงท่อน ๑๓ ท่อน รถยนต์
บรรทุกหกล้อ ๑ คัน ผู้ต้องหาหนึ่งคน บริเวณ
ริมถนน สาธารณะ ข้างศูนย์ราชการอำเภอ ฯ

                   
  ๑๘-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๔
พ.ต.อ.สมชาย  สงวนศักดิ์ภักดี
ผกก.สภ.รัตนวาปี ได้พบปะผู้นำชุมชนทั้ง ๕ ตำบล ในเขตอำเภอรัตนวาปี
-๑๘ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุม อบต.บ้านต้อน
-๑๙ ก.ค. ๕๔ หอประชุม รร.นาทับไฮ
-๒๐ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุม อบต.พระบาทฯ
-๒๑ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุม อบต.โพนแพง
-๒๑ ก.ค. ๕๔ ห้องประชุม อบต.รัตนวาปี
ตามโครงการสถานีตำรวจพบผู้นำชุมชน
               
    ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ประมาณ ๖.๐๐น. สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย  สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.
สภ.รัตนวาปี   ได้ทำการจับกุม
นายประดับ  ขันตีจิตร อายุ๔๕ปี อยู่บ้านเลขที่๓๖ ม.๑๖ ต. เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พร้อมของกลางยาบ้า ๘๙๕ เม็ด ขณะนำยาบ้าจาก สปป.ลาว ขึ้นท่าเรือ บริเวณบ้านตาลชุม เขต อ.รัตนวาปี
                   

  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๒๑.๐๐น.)สถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สมชาย  สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.รัตนวาปี ได้ทำการจับกุม นายจีระวัฒน์ สมบัติ อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย พร้อมของกลางยาบ้า ๘๐๐ เม็ด อาวุธปืน ๑ กระบอก

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สภ.รัตนวาปี ได้ประกอบพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสจำลอง
ขึ้นประดิษฐาน ณ แ่ท่นประดิษฐาน บริเวณ หน้าสถานีเพื่ื่อเป็นสิริมงคลแก่ ข้าราชการ
ตำรวจ และ ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
โดยมี พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ รอง ผบก.
ภ.จว.หนองคาย เป็นประธานในพิธี

      
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔  พ.ต.อ.วิบูลย์
วงศ์ก้อม รอง ผบก. ภ.จว.หนองคาย   ได้มา
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการร่วม สภ.รัตนวาปี
โดยได้มอบนโยบายตามที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่ง
การและให้ประชาสัมพันธ์ ประชาชนที่เล่นน้ำ
สงกรานต์ริมถนนให้เพิ่มความระมัดระวังและ
ห้ามมิให้เข้าไปเล่นน้ำในพื้นผิวการจราจร ซึ่ง
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ