พ.ต.ท.อนุชา
รองผู้กำกับการสอบสวน
   

ร.ต.ท.
พนักงานสอบสวน
   
 
ธุรการงานสอบสวน

ด.ต.สมเกียรติ  สุทธิอาคาร
รัตนะ๓๐๑

ส.ต.อ.สายันณ์  จับตะเฆ้
รัตนะ๓๐๕

ส.ต.ต.อภิชัย ไผ่สีทอง
รัตนะ๓๐๔
   
   
เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน

ด.ต.ณรงค์ เคหะฐาน
รัตนะ๓๐๒

ด.ต.สายชล  กองสุข
รัตนะ๓๐๓