พ.ต.ท.จารึก  พุ่มระย้า
รองผู้กำกับการ(สส)
 
 
ร.ต.อ.จุลินทร์  ตลาดธานี
สารวัตรสืบสวน
 
 

พ.ต.ท.ไพฑูรย์  กาญจนลักษณ์
สารวัตรอำนวยการ
ปนท.ชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติด

 
ร.ต.ท.วุฒินันท์ วงหาญ
รัตนะ ๗๒
ร.ต.ต.อำพันธ์  จันทวารีย์
รัตนะ ๗๓
ร.ต.ต.ภาสกร แก้วบุตร
รัตนะ ๗๔
เจ้าหน้าที่สืบสวน
       


ส.ต.อ.วุฒิศักดิ์  สยมชัย
รัตนะ๗๐๑
ส.ต.ท.ทัชนะ  ประชาราษฎร์
รัตนะ๗๐๒
ส.ต.ต.ประวิทย์  คงแจ้ง
รัตนะ๗๐๓